Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

,,Nauka to pokarm dla rozumu."

- Lew Tołstoj

Regulamin

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego Meritum Edyta Kondracka oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem zapisania się na kurs językowy przez Internet bądź stacjonarnie.

Definicje

Organizator: organizatorem kursów językowych jest Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego Meritum Edyta Kondracka NIP: 8121790330, Regon:141962942, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9, 26-900 Kozienice.
Uczeń: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną (opiekuna prawnego, rodzica), która opłaciła kurs językowy.
Cennik: cennik kursów językowych przez Internet podany na stronie http://www.cesmeritum.pl/cennik

1. Zakres świadczonych usług

1.1. Organizator prowadzi indywidualne lub grupowe kursy języków obcych przez Internet oraz w siedzibie szkoły lub firmy. Kursy odbywają się przez cały rok kalendarzowy.
1.2. Każdemu uczniowi, który nie korzystał wcześniej z usług Organizatora, przysługuje prawo do skorzystania z darmowej lekcji próbnej, podczas której prezentowany jest m.in. sposób prowadzenia kursu. W trakcie lekcji próbnej lektor poznaje ucznia i jego potrzeby, aby móc dostosować tematykę zajęć, sposób nauczania oraz wykorzystane materiały do jego indywidualnych potrzeb.
1.3. Każda lekcja prowadzona jest przez wykwalifikowanego lektora języka obcego.
1.4. Zajęcia stacjonarne odbywają się w terminach ustalonych przez szkołę. Jeśli mowa o zajęciach prowadzonych przez Internet za rozpoczęcie lekcji uważa się moment, kiedy o umówionej godzinie lektor rozpocznie rozmowę z uczniem przez komunikator Skype.
1.5. Jednostka lekcyjna może trwać 60,50, 45min zgodnie z cennikiem i ustaleniami.
1.6. Organizator zawiera z uczniem umowę na przeprowadzenie kursu języka obcego w umówionym terminie.

2. Materiały dydaktyczne

2.1. CES MERITUM udostępnia uczniowi niezbędne materiały dydaktyczne bez pobierania dodatkowych opłat.
2.2. Uczeń może zakupić dodatkowe podręczniki, słowniki itp. na własny użytek po ewentualnym wskazaniu ich przez lektora. Materiały te mogą służyć jako uzupełnienie kursu.
2.3. W czasie trwania kursu wykorzystywane są także materiały dostępne publicznie w sieci Internet, za te materiały uczeń także nie ponosi żadnych kosztów.
2.4. Prezentacja materiału podczas zajęć internetowych odbywa się za pomocą wirtualnej klasy, opcji współdzielenia ekranu lub innych narzędzi do tego przystosowanych.

3. Terminy lekcji

3.1. Terminy lekcji online (dni tygodnia, godziny) każdego ucznia ustalane są indywidualnie z lektorem. Pory zajęć mogą być stałe lub zmienne. Biuro Obsługi Klienta informowane jest po tych wstępnych ustaleniach o ilości wszystkich lekcji w danym miesiącu kalendarzowym.
3.2. W przypadku lekcji w parach lub grupach lekcja rozpoczyna się o ustalonej godzinie w momencie nawiązania kontaktu z jednym z uczestników kursu grupowego, bez konieczności oczekiwania na pozostałych uczniów.
3.3. Spóźnienia ucznia oraz lektora przy zajęciach online
3.3.1. Spóźnienie ucznia: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia. Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie. Jeżeli lektor nie zastanie ucznia o umówionej godzinie pod podanym nickiem Skype w ciągu 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia lekcji, lekcję uznaje się za przeprowadzoną. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, gdy uczeń poinformuje lektora o swoim spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie. Rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie nie oznacza jednak jej przedłużenia. Lekcja kończy się wtedy o ustalonej wcześniej porze.
3.3.2. Spóźnienie lektora: czas spóźnienia lektora doliczany jest do czasu lekcji lub podlega odrobieniu przy okazji kolejnej lekcji. Jeżeli lektor nie stawi się na lekcję do piętnastu minut od momentu jej zaplanowanego wcześniej rozpoczęcia, uczeń ma prawo żądać ustalenia terminu kolejnej lekcji zamiast tej. Uczeń nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu. O spóźnieniu lektora należy niezwłocznie powiadomić Organizatora telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.4. Uczeń może prosić lektora lub Organizatora o stałą lub chwilową zmianę rozkładu zajęć. Możliwość taka przysługuje uczniowi raz w miesiącu. Lektora należy poinformować o chęci zmiany najpóźniej na 7 dni przed jej planowaniem. Zgoda lektora zależy od jego dostępności. W przypadku braku wolnych terminów Organizator zapewni uczniowi zastępstwo.

4. Zmiany terminu lekcji, przekładanie lekcji online

4.1. Każdy uczeń ma prawo do bezpłatnego przełożenia lekcji na inny termin po podaniu przyczyny.
4.2. Chęć przełożenia lekcji należy zgłosić lektorowi lub Organizatorowi mailowo lub telefonicznie najpóźniej na 24 godziny przed przekładaną lekcją. Nie uznajemy przekładania lekcji za pomocą czatu Skype, gdyż wiadomości nie docierają do lektora czy też Organizatora, gdy ten w danej chwili nie jest zalogowany. Lekcję odwołaną za pomocą czatu Skype lub później niż na 24 godziny do terminu, kiedy miała się odbyć wg wcześniej ustalonego planu traktuje się jako odbytą i uczeń ponosi jej koszty.
4.3. W przypadku nagminnego przekładania lekcji (powyżej 4 razy w miesiącu), w przypadku niestawienia się na zajęcia bez wcześniejszego ich odwołania lub próby przełożenia lekcji tego samego dnia czy też na krótko przed jej planowanym rozpoczęciem Organizator ma prawo potraktować tę lekcję jako odbytą. Wtedy uczeń ponosi jej koszty.
4.4. Każda przełożona lekcja musi zostać odpracowana w ustalonym z lektorem, dogodnym dla obydwu stron terminie w ciągu 7 dni licząc od momentu jej przełożenia.
4.5. Odrabianie lekcji może także odbyć się poprzez przedłużanie jednej, dwóch lub więcej kolejnych lekcji o odpowiednią ilość minut (np. 10, 15, 20, 30 minut).

-5. Płatności

5.1. Płatności dokonywane są przelewem bankowym na konto Organizatora.
5.2. Po odbyciu darmowej lekcji próbnej i zapisaniu się na kurs uczeń otrzymuje od Organizatora dokładne dane do przelewu. Informacje wysyłane są za pomocą poczty e-mail.
5.3. Natychmiast po otrzymaniu danych do przelewu lub w możliwie najkrótszym czasie uczeń powinien opłacić kurs za cały miesiąc kalendarzowy z góry licząc od dnia, kiedy odbędzie się pierwsza lekcja, np. jeżeli uczeń rozpocznie kurs w połowie miesiąca, płaci tylko za lekcje, które odbędą się w tym miesiącu.
5.4. Na początku każdego kolejnego miesiąca lektor ustala ilość lekcji z uczniem i podaje tę ilość Organizatorowi. Kwota do przelewu liczona jest na podstawie informacji o ilości lekcji w danym miesiącu kalendarzowym.

6. Wymagania systemowe

Aby mogli Państwo bezproblemowo korzystać z oferty kursów językowych , komputer powinien spełniać poniższe wymagania:

 • połączenie z Internetem (szerokopasmowe, tzw. stałe łącze)

 • zainstalowana najnowsza wersja komunikatora Skype

 • przeglądarka internetowa z zainstalowanym programem Flash Player 9+, np.:

  • Mozilla Firefox 3.0+

  • Chrome 8.0+

  • Safari 5.0+

  • Internet Explorer 7.0+

 • włączona obsługa JavaScript

 • słuchawki z mikrofonem (ewentualnie wbudowany mikrofon i głośniki)

 • zainstalowany program do odczytu pdf, np. Adobe Reader (pobierz)

 • program do odczytu plików .doc/.docx, np. Microsoft Word lub darmowy OpenOffice (pobierz)

 • zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania Java (pobierz)

Większość komputerów posiada powyższe oprogramowanie, jeżeli nie są Państwo pewni posiadanych programów lub mają Państwo problemy z instalacją któregokolwiek z nich, prosimy o kontakt.

7. Rezygnacja z kursu

7.1. Uczniowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu, także bez wcześniejszego wypowiedzenia. Rezygnacja z kursu możliwa jest tylko po wykorzystaniu wpłaconej kwoty, czyli po zakończeniu opłaconego miesiąca kalendarzowego. W wyjątkowych przypadkach uniemożliwiających uczniowie kontynuację kursu możliwa jest także rezygnacja przez zakończeniem miesiąca kalendarzowego, wtedy obowiązują warunki zwrotu kosztów z pkt. 7.3.
7.2. Uczeń powinien poinformować Organizatora o chęci rezygnacji z kursu telefonicznie (+48 607680291,607680293) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7.3. Płatność za niewykorzystane zajęcia zostanie zwrócona przelewem na konto podane przez ucznia w terminie do 21 dni od momentu rezygnacji z kursu. Kwota przelewu zostanie pomniejszona o ewentualne koszty transferu, zgodnie z cennikiem poszczególnych banków.

8. Problemy techniczne oraz sytuacje nadzwyczajne

8.1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie ucznia (np. awaria komputera, Internetu) uniemożliwiających przeprowadzenie lekcji w umówionym z lektorem terminie należy natychmiast powiadomić Organizatora telefonicznie (607680291,607680293) lub w miarę możliwości mailowo z innego urządzenia. Każdemu uczniowi przysługuje w trakcie jednego semestru (1. semestr: 1. września-1. marca; 2. semestr: 1. marca-1. września) jedno bezpłatne odwołanie lekcji z powodów technicznych leżących po jego stronie. Za każde kolejne odwołanie lekcji z powodu problemów technicznych po stronie ucznia pobierana jest opłata 50% ceny standardowej lekcji. Pozostałe 50% czasu lekcji można odrobić z lektorem w umówionym terminie (Patrz pkt. 4. Zmiany terminu lekcji, przekładanie lekcji).
8.2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie lektora, uczniowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia lekcji w ilości równej ilości lekcji, które nie odbyły się z powodu tych problemów.
8.3. Lekcje, które nie odbyły się z powodu problemów technicznych po stronie lektora, nie podlegają zamianie na gotówkę.

9. Zaświadczenia

9.1. Na prośbę ucznia Organizator wystawia wewnątrzszkolne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu na określonym poziomie zaawansowania językowego.
9.2. Aby otrzymać zaświadczenie, uczeń musi z wynikiem pozytywnym zdać test sprawdzający wiedzę na określonym poziomie.
9.3. Test sprawdzający wiedzę organizowany jest podczas lekcji, którą uczeń opłaca zgodnie z cennikiem.
9.4. Zaświadczenia wysyłane są nieodpłatnie pocztą tradycyjną na podane przez ucznia dane adresowe.

10. Reklamacje

10.1. Uczniowi przysługuje prawo złożenia reklamacji lub skargi na lektora w przypadku niesatysfakcjonującego przebiegu kursu.
10.2. Reklamację można wysłać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko lektora, nazwę kursu, którego reklamacja dotyczy, uzasadnienie reklamacji.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Wniesienie opłaty przez ucznia i/lub rozpoczęcie kursu oznacza akceptację regulaminu i potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie kursu językowego w ustalonym terminie.
11.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania czy podania przyczyny.
11.3. Uczeń ma prawo do zmiany lektora po telefonicznym lub mailowym poinformowaniu Organizatora.
11.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lektora po wcześniejszym poinformowaniu ucznia.
11.5. Ochrona danych osobowych uczniów odbywa się zgodnie z informacjami podanymi na stronie.